ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Δικαίωμα επιστροφής και υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχώρησετε  από την παρούσα σύμβαση και να ακολουθήσει επιστροφή των παραγγελθέντων προϊόντων εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε καμία επεξήγηση. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε εσείς, ή όποιος τρίτος, με εξαίρεση  τον μεταφορέα , και υπάρχει φυσική κατοχή των εμπορευμάτων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε

Εταιρεία:

Wyhnez/wyhnez.com

Enoteca Di Symi

Σύμη – Δωδεκάνησα

Ταχυδρομικός κωδικός 85600

Ελλάδα


Email: info@wyhnez.com

Για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χρησιμοποιήστε μια κατηγορηματική δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης/ επιστροφής, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.

Φόρμα απόσυρσης μοντέλου

(συμπληρώστε και αποστείλετε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς:

Wyhnez/wyhnez.com

Enoteca Di Symi

Σύμη – Δωδεκάνησα

Ταχυδρομικός κωδικός 85600

Ελλάδα


Email: info@wyhnez .com

______________________________

Εσείς (*) με το παρόν έγγραφο ειδοποιείται ότι εσείς (*) αποσύρεστε από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων προϊόντων (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

 

Όνομα καταναλωτή(-ων)

 

Υπογραφή καταναλωτή(-ων)

 

Ημερομηνία

 

Υπογραφή καταναλωτή(-ων)

 

Επιπτώσεις της απόσυρσης / επιστροφής

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα συμπληρωματικά έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας ενός τύπου παράδοσης εκτός από τον λιγότερο ακριβό τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημερωνόμαστε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη που τυχόν προκύπτουνως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα εμπορεύματα πίσω ή να έχετε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή των εμπορευμάτων, πράγμα που συντομεύει τη διαδικασία για εσάς. Θα στείλετε πίσω το αγαθό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα επικοινωνήσετε την υπαναχώρηση σας από την παρούσα σύμβαση σε εμάς. Η προθεσμία εκχωρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Θα πρέπει να επωμιστείτε το άμεσο κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε φθορά ( μειωμένη αξία) των εμπορευμάτων που προκύπτουν από τις διεκπεραίωσεις τις επιστροφής σχετικά με ότι αφοράεκτός την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των εμπορευμάτων.